ATP Tour Official Tournament

Share

Game Pep Match

 

Barn i rörelse

 

Barns levnadsvanor har försämrats de senaste decennierna. Barn motionerar och rör sig allt mindre. Under pandemin valde ett stort antal barn att lämna den organiserade idrotten och många har tyvärr inte hittat tillbaka.

 

Frågan om barns hälsa måste högre upp på dagordningen hos beslutsfattare och samhället i stort. BNP Paribas Nordic Opens satsning kallar vi Game Pep Match och initiativet sker i samarbete med Generation Pep. Vårt initiativ ska bidra till ett hälsosammare levnadssätt. 

 

Generation Pep

 

Generation Pep vill att alla barn och unga i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

 

Alla barn har enligt barnkonventionen rätt till bästa möjliga hälsa. Tillsammans med andra vill Generation Pep vända utvecklingen där allt fler barn sitter stilla för mycket och äter för lite av det kroppen behöver för att må bra. Generation Pep vill att Sverige ska må bättre. Därför arbetar man för att skapa en folkrörelse för mer fysisk aktivitet, bättre matvanor och mer jämlik hälsa för barn och unga.

 

Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep och de engagerar hela samhället i sitt arbete. Ingen enskild aktör kan lösa problemet på egen hand och därför behöver såväl lokala eldsjälar som företag och politiska beslutsfattare vara med. 

 

Idag samlar Generation Pep över 2.000 aktörer från samhällets olika arenor som tillsammans jobbar för ett samhälle där alla barn och unga har möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

 

Nordic Open är en av dessa aktörer.

 

Spela tennis spontant

 

Syftet med vårt initiativ är samma som för Generation Pep. Vi vill få barn och ungdomar att röra sig. Vi vill sänka tröskeln och erbjuda möjlighet att spela tennis på ett spontant, lustfyllt och jämlikt sätt. Aktiveringarna ska vara till för alla oavsett nivå, fysisk status eller hur mycket eller lite tennis man spelat

tidigare.

 

Vi gör detta med hjälp av den klassiska ”garageporten” eller tennisväggen.

 

Tack vare våra partners har vi möjlighet att etablera tennisväggar runt om i Stockholm, på skolor, lekparker och vid nyetablerade bostadsområden.

 

Lånematerial (racketar och skumbollar) finns tillgängliga i samband med väggarna.